Peers4Parents Arnhem-Nijmegen

Werken aan de emotionele begeleiding van begaafde kinderen

Geïnspireerd door het inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, organiseert Peers4Parents begeleide gespreksgroepen voor ouders van begaafde kinderen. Deze gespreksgroepen zijn gebaseerd op de werkwijze van de SENG Model Parent Groups (SMPG). Het 'Werken aan de Emotionele Begeleiding van je Begaafde kind' (WEBB) staat hierbij centraal.

Oudergespreksgroepen

(H)erkenning, ervaringen delen, ideeën en tips uitwisselen, nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt krijgen, leren van en met elkaar en vooral: ervaren hoe je er vanuit je eigen kracht als ouder voor je begaafde kind kunt zijn. Deelname aan deze gespreksgroepen zal zeker mooie momenten opleveren!

De afgelopen jaren hebben er inmiddels drie Peers4Parents groepen in de regio Arnhem-Nijmegen plaatsgevonden, begeleid door Albert Kaput & Desirée Houkema. Albert & Desirée zijn beiden ouders van begaafde kinderen, met ruime ervaring en expertise in het werken met begaafde kinderen, zowel met leerlingen als met jongeren/jong volwassenen waarbij er sprake is van (ernstig) onderpresteren en/of (dreigende) schooluitval. Ieder schooljaar zal er tenminste één nieuwe groepen starten, bestaande uit een reeks van 10 themabijeenkomsten. Er is tijdens de bijeenkomsten veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en inzichten met andere ouders. De facilitators helpen een positieve, constructieve en veilige sfeer te creëren.

» Meer informatie en aanmelden via de website van Peers4Parents Arnhem-Nijmegen.

Peers4Parents Arnhem-Nijmegen maakt deel uit van Peers4Parents, een netwerk van gecertificeerde SMPG facilitators. Peers4Parents heeft  als doel om een bijdrage te leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders. Dit sluit aan op de doelstelling van de Stichting Webb, die het initiatief Peers4Parents ondersteunt.