Peers4Parents Arnhem-Nijmegen

Werken aan de emotionele begeleiding van begaafde kinderen

Geïnspireerd door het inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, organiseert Peers4Parents begeleide gespreksgroepen voor ouders van begaafde kinderen. Deze gespreksgroepen zijn gebaseerd op de werkwijze van de SENG Model Parent Groups (SMPG). Het 'Werken aan de Emotionele Begeleiding van je Begaafde kind' (WEBB) staat hierbij centraal.

Oudergespreksgroepen

(H)erkenning, ervaringen delen, ideeën en tips uitwisselen, nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt krijgen, leren van en met elkaar en vooral: ervaren hoe je er vanuit je eigen kracht als ouder voor je begaafde kind kunt zijn. Deelname aan deze gespreksgroepen zal zeker mooie momenten opleveren!

De eerste groep heeft vorig schooljaar in de periode april-juni plaatsgevonden in Arnhem, begeleid door Albert Kaput & Desirée Houkema. De 2e groep is dit schooljaar sinds begin februari van start gegaan bij Welzien in Nijmegen. Albert & Desirée zijn beiden ouders van begaafde kinderen, met ruime ervaring en expertise in het werken met begaafde kinderen, zowel met leerlingen als met jongeren/jong volwassenen waarbij er sprake is van (ernstig) onderpresteren en/of (dreigende) schooluitval. Dit schooljaar zullen er nieuwe groepen starten, bestaande uit een reeks van 10 themabijeenkomsten.

» Meer informatie en aanmelden via de website van Peers4Parents Arnhem-Nijmegen.

Peers4Parents Arnhem-Nijmegen maakt deel uit van Peers4Parents, een netwerk van gecertificeerde SMPG facilitators. Peers4Parents is een nieuw initiatief met als doel om een bijdrage te leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders. Dit sluit aan op de doelstelling van de Stichting Webb, die het initiatief Peers4Parents ondersteunt. Peers4Parents sluit ook aan op de missie, visie en waarden van SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted). Met gecertificeerde SMPG facilitators wordt het gedachtengoed van SENG geborgd en als leidraad gebruikt voor de manier waarop de oudergespreksgroepen begeleid worden. Er is veel ruimte voor uitwisseling en de facilitators helpen een positieve, constructieve en veilige sfeer te creëren.

Bekijk ook de video, waarin James Webb het ontstaan en de opzet van de SENG Model Parent Groups toelicht.